Üye olGiriş

Üyelik sözleşmesi

İCRALIK.COM (ÜCRETSİZ) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar: İşbu sözleşme, Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. ile www.icralik.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu: İşbu sözleşmenin konusu, www.icralik.com'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.icralik.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.icralik.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri: Üyelikler Ücretsiz ve VİP üyelik olarak ayrılmakta olup VIP üyelik Ücretlidir. Ücretsiz üyeler Türkiye’deki bütün ihalelerine erişebileceklerdir. VİP üyeler ise www.icralik.com veri tabanının da bulunan tüm gayrimenkul fotoğraflarını ve Araç tramer bilgilerini görebilecek. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. www.icralik.com'da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir üyelik hizmeti sağlamaktadır.Üye üyelik paketlerinden herhangi birini satın alana dek kısıtlı kullanıcı durumundadır.www.icralik.com'ca belirlenmiş içeriklere erişim sağlayabilir. Üyelik ücreti tahsil edilirken ‘Üye’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. sorumlu değildir. Üye, üyeliği süresince, www.icralik.com hizmetlerinden faydalanırken ve www.icralik.com'daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.icralik.com'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. www.icralik.com'a, üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üye, Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Üyelerin, Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. VİP Üyeler, www.icralik.com'da yer alan resim ve Tramer bilgilerine üyelik süresince erişebilirler. Üyeler, bu sözleşme ile www.icralik.com sitesinden, www.icralik.com'un belirlediği ve açıkça aynı sitede duyurulan kurallar çerçevesinde, tek bir bilgisayar kullanarak yayınlanan ihaleler konusunda kendi bilgilenmek amacıyla yararlanır. Bu bilgileri, yazılı, basılı ve elektronik ortamlar dahil olmak üzere başkalarına yaymak, basmak, dağıtmak, yeniden ilan etmek amacıyla kullanamaz.

3.2. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin Hak ve Yükümlülükleri Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. www.icralik.com'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Olabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. www.icralik.com üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.' nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. www.icralik.com'da yer alan üye bilgilerini, ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. üyelere ait üyelik bilgilerini 3.şahıslara vermez. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, "www.icralik.com"un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Teknik sorunlardan www.icralik.com'un yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş." sorumlu tutulamaz. Reklam www.icralik.com'da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

4. Ücretli Üyelik Esasları: “Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.” www.icralik.com'da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir VİP üyelik hizmeti sağlamaktadır. Üyelik ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş." sorumlu değildir. VİP Üyeler işbu sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak üyelikleri iptal edilen üyelere ücret iadesi yapılmaz. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, iptal ederek, tüm veritabanlarından, üyeye ait tüm verileri siler ve üyenin talebi olmaksızın otomatik yenilemez. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. üyelere ait kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydetmez. Bu bilgileri kayıt esnasında gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak bankaya ulaştırır ve provizyon alınmasıyla birlikte bu bilgileri tamamen siler. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde bilgi@icralik.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların fatura adresine gönderilmesini talep edebilir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları: www.icralik.com'un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş."ne aittir ve/veya "Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş." tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, www.icralik.com'dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri: Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.icralik.com'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mucbir Sebepler: Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

5.5. Sözleşmenin Feshi: İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş. üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEKTİR.)

(Bu sözleşme, 4077 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, satış öncesinde tüketicilere sunulacak ön bilgileri de içermektedir.)

MADDE 1- TARAFLAR

 1.1-SATICI/SAĞLAYICI: Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Merkez: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Avni Akyol Bulvarı Loca İstanbul Evleri No:2/46 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon: (0850) 888 87 16

Web adresi: www.icralik.com

1.2- ALICI:

Adı Soyadı / Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E Mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, www.icralik.com'da sunulan ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve sunulması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

 3.1- Sözleşmeye Konu Mal veya hizmetin Özellikleri: Mal veya hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.icralik.com adlı Web sitesindeki mal veya hizmetin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Hizmetin Adı:

Süresi:

Satış Bedeli (KDV dahil):

3.2- Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi

3.3-Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Hizmetin Sunulması

Satıcı/sağlayıcı www.icralik.com’da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir hizmeti sağladığından, sipariş konusu hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin bir nüshasının alıcıya ulaşmış olması ve hizmet bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse satıcı hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Hizmet paketi üyeliğine ilişkin sözleşme ve fatura gönderim masrafları satıcı/sağlayıcıya aittir.

4.2- Sözleşmenin İfası

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, alıcı tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre alıcıya daha önceden yazılı olarak veya sürekli bir veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile en fazla on gün uzatılabilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde alıcının bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve borç altına sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir.

Satıcı veya sağlayıcı, aşağıdaki şartları sağlaması halinde tüketiciye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir. Ancak bu durum aşağıdaki koşullara bağlıdır:

-Sözleşmede kararlaştırılmış olması.

-Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.

-Tüketicinin açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilerek onaylarının alması.

MADDE 5- KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/02/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 saılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 6 –CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş., alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin kendi onayı ile telefonda alınan veya internet üzerinden kendisi tarafından sisteme girilen ve teyit edilen özel bilgilerine dayanılarak tahsil edilen hizmet bedelinin; hizmetin kullanılmaması halinde, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Şirkete ulaşması tarihinden itibaren sözleşme feshi ile birlikte ödenen bedelin iade edileceğini taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcı/sağlayıcıya telefon, teyitli fax, elektronik posta, iadeli taahhütlü mektup veya noterden ihbarname gibi yazılı olarak ya da bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin satıcı/sağlayıcı tarafından alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde üyelik bedeli alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile bedel iadesi yapılan hizmete ilişkin kargo ve iade masrafları oluşmuşsa, bedeli satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkı süresince tüketici tarafından hizmet içeriğinde bulunan hizmetlerden herhangi birinin kullanılması halinde, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nda yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimi veya hizmetin sunulmasını ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri borcun gecikmeli ifasından dolayı icralik.com’un oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

BANKA HAVALE BİLGİLERİ

MADDE 8- GİZLİLİK

Tarafların birbiri ile ilgili her türlü yoldan edinmiş oldukları her türlü ticari, mali ve diğer bilgi ve belgeler gizli bilgi sayılır. Bu nedenle taraflar işbu sözleşme süresince ve bu sözleşmenin sona ermesinden itibaren süresiz olarak bu bilgileri saklamakla ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdürler.

8.1- Kişisel Bilgiler:

Sizin adınızla veya kimliğinizle ilişkili bilgilerdir. İcralik.com kişisel bilgileri, sizin ihtiyaçlarınızı ve ilgilerinizi daha iyi anlamak ve sizlere daha iyi hizmet sunmak için kullanır. Kişisel bilgilerinizi bize vermeyi seçtikten sonra, bunların yalnızca İcralik.com ile olan müşteri ilişkilerinizi düzenlemek için kullanılacağından emin olabilirsiniz. Bize olan güveninizi özenle korumaya çalışırız. İcralik.com kişisel bilgilerinizi başkalarına satmaz, kiralamaz veya ödünç vermez.

İcralik.com, herhangi bir zamanda, iş bu site ilgili Hüküm ve Şartları, Üyelik Şartlarını, Gizlilik Politikası ve/veya yayınlanan diğer şartları, kuralları, sözleşmeleri, koşulları (tüketicileri mağdur etmeyecek şekilde) değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu sözleşmeye ait hükümleri, genel site şartlarını, üyelik şartlarını, gizlilik politikası ve/veya bu sitede yayınlanan diğer şartları, kuralları veya sözleşmeleri düzenli olarak incelemek kullanıcının sorumluluğundadır.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu sözleşme Alıcının internet ortamında siparişini tamamladığı tarihten itibaren sözleşme kapsamındaki hizmetlerin İcralik.com tarafından eksiksiz olarak Alıcıya ulaştırılması ve Alıcının hizmet bedelini ödedikten sonra satın almış olduğu üyelik paketinde bildirilen süre kadar yürürlükte kalacaktır. Müşteri işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde İcralik.com herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir zamanda feshetme hakkını haizdir. Müşteri, fesih sebebiyle herhangi bir tazmin veya kar mahrumiyeti talebinde bulunamayacaktır.

MADDE 10- DİĞER SÖZLEŞME MADDELERİ

1)Alıcı, İcralik.com internet sitesinde sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2)18 yaşının altındaki kişilere İcralik.com üzerinden satış yapılmamaktadır. Müşteri bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, herhangi bir sebeple İcralik.com ı yanıltacak bilgiler vermediğini, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş ve kabullenmiştir.

3)Müşteri internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları sürekli kontrol etmek zorundadır. Ancak her türlü duruma karşın dizgi, sistem veya hesaplama hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından icralik.com sorumlu değildir.

4)Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

5) İcralik.com tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki ürün fiyatları Türk Lirası olarak ifade edilir. Ürün fiyatları KDV’siz olarak belirtilir, KDV oranı faturalandırma esnasında hesaplanarak faturaya ilave edilir.

Tebligat: Taraflardan Alıcının yasal tebligat adresi sipariş ve alış veriş esnasında belirtilen, İcralik.com da tebligat adresi yukarıda 1. maddede belirtilen adres olup, adres değişikliklerinin karşı tarafa 5 işgünü içinde noter marifetiyle bildirilmediği takdirde, belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İcralik.com yerleşim yerindeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri tek yetkilidir.

MADDE 12- SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER

Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karşı herhangi bir hak iddia edemez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

MADDE 13- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ya e-mail ile ulaştırılır.

Alıcı, www.icralik.com internet sitesinde, sözleşme konusunu oluşturan tüm mal veya hizmetlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder. www.icralik.com’dan alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin Düzenleme Tarihi:

SATICI: Müzayedeler Bilişim Turizm ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Merkez: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Avni Akyol Bulvarı Loca İstanbul Evleri No:2/46 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon: (0850) 888 87 16

Web adresi: www.icralik.com

 

 

Üye Girişi

Kullanıcı girişi

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Ücretsiz üye olŞifremi hatırlat